Hjem

KSR - KOMMUNIKOLOG

Kari Synøve Røkeness

950 06 665

KOMMUNIKOLOGI ER ETT KUNNSKAPSOMRÅDET INNEN FORANDRING OG UTVIKLINGSPROSESSER


Definisjoner:


1. Kommunikologi er studiet av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring når all opplevelse og all adferd er valgt definert, beskrevet og forstått - som kommunikasjon.


2. Studiet av det som er felles i forandrings-/utviklingsprosesser. Direkte oversatt betyr Kommunikologi studiet av det som er felles.


Jeg tilbyr undervisning og coaching for enkeltpersoner, familier, organisasjoner i forandring og utviklingsprosesser ved å filtrere/analysere strukturen og dynamikken i et helt system - kvalitet og kompetanse - uansett menneskelig aktivitet.OM KOMMUNIKOLOGI


KURS I SORTERT FEEDBACK


MØTERAMMEKURS

Sikre ønsket effekt!

KOMMUNIKASJON I FAMILIEN


Kari Synøve Røkeness