Forside Kommunikologi Foredrag Kurs Om meg Kontakt

NYTT SKOLESYSTEM
FOR HELE HJERNEN OG HJERTET«Educating the mind without educating the heart is no education at all. »

Aristoteles (384-322 BC)

Dagens skolesystem er etter en modell fra slutten av 1880 tallet. Det er så mange problemer i skolen i dag selv om det er brukt mange milliarder kroner på ulike reformer, spesialpedagogiske tiltak, mobbeprogrammer, økt medisinering av barn, økt bruk av standardtester, og nå endring av lærerutdanningen. Jeg har fulgt skoledebatten siden 80 tallet og det diskuteres: Hva skal vi Lære barn? vi må stille krav til barna, og de må testes mer, nå også i barnehagen. Standardiserte tester skaper standardiserte hjerner og fører til stagnasjon, og ulykkelige små og store barn.

Det som mangler i dagens skoledebatt er Hovedfokus på Barna og hvordan barnehjernen virker og utvikles, og deres individuelle behov. Den finsk svenske legen og hjerneforskeren Matti Bergstrøm forsket på hjernen som System og hvordan skole og oppdragelse påvirket barnehjernen. Han frarådet norske politikere å la seksåringene starte på skolen på nittitallet fordi Barnehjernen utvikles via lek, og at ensidig å fylle barnehjernen med kunnskap utenfra fører til ubalanser i barnets hjerne. Dr Gordon Neufeld sier akkurat det samme Barn er ikke små utgaver av oss voksne, barnehjernen er vill, kaotisk, impulsiv, nysgjerrig med intens fokus i nuet. Og de skal være slik. Å trene barn til å sitte stille ved pulten for å ta imot store mengder informasjon, er det samme som om en sommerfugl skulle trene larven til å være en sommerfugl. Neufeld sier «at det er ingen gruppe i dagens samfunn som er mer misforstått enn førskolebarna» Dr Nancy Carlsson Page ekspert på tidlig barndom, sier at hun ikke hadde trodd at hun noen gang i sin karriere skulle behøve å forsvare barns lek. Lek er det barn har felles i hele verden. Barn er helt avhengig av leken for å forstå verden inne i seg selv og verden rundt.

Med Systemisk hjerneforskning som fundament, kan vi skape en skole hvor Alle Barn kan stortrives og utvikles. Matti Bergstrøm forsket på hjernen som System til forskjell fra ned i minste detalj. For å forstå hvordan barnehjernen virker og utvikles delte han inn hjernen i 3 deler: Hjernestammen, det limbiske systemet og hjernebarken. Dette er en grov og forenklet inndeling, men dette er tilstrekkelig for at vi alle uten spesielle forkunnskaper skal forstå hvordan barnehjerner virker og utvikles. Disse 3 systemene har helt ulike egenskaper, ressurser og oppgaver.

«Like så kompliserte som hjernens strukturer er, er dens funksjoner enkle.» Matti Bergstrøm

VELKOMMEN TIL FOREDRAG varighet 2 ½ time.


Referanser: Kommunikologi : Skandinavisk Institutt: Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner

Neuropedagogikk en skole for hele hjernen 1995 av Hjerneforsker Matti Bergstrøm.

Kongress « Meta møte med Matti» (2001)Bergstrøm. Og Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner.

Sir Ken Robinson Ph.D : The Element, Ted talk : How schools kills creativity

Jesper Juul: Ditt kompetente barn

Gordon Dryden og Jeanette Vos: Læringsrevolusjonen 1994

Alison Gopnik Psykolog: Hvordan tenker babyen/barn

Sudbury Valley School: Endelig Fri

Sugata Mitra : Kids can teach themselves. The hole in the wall and build a school in the cloud.