Kommunikasjon i familien

KSR - KOMMUNIKOLOG

Kari Synøve Røkeness

950 06 665

Kommunikasjon i familien

Introduksjonstilbud: 2 timer gratis konsultasjon og informasjon om hva jeg kan hjelpe deg og din familie med.

Det å skape god kontakt, næringsrik dialog som ivaretar både barnas og de voksnes integritet kan være enklere enn du tror. Ønsker du glede harmoni og positiv utvikling mellom alle i familien? Dette kan oppnås ved å bli bevisst egen og de andres kommunikasjon. Noen ganger er det kun små justeringer som skal til for å gå fra misforståelser eller konflikt til forståelse mellom familiemedlemmene.

Har også god erfaring fra arbeid med barn/tenåringer med innlæring- og konsentrasjonsproblemer. 

Kari Synøve Røkeness