Kurs i sortert feedback

KSR - KOMMUNIKOLOG

Kari Synøve Røkeness

950 06 665

Kurs i sortert feedback

Kunsten å be om, gi og å ta i mot sortert feedback. Å få tilbakemelding eller det som kalles konstruktiv kritikk, gjør alt for ofte mer skade enn nytte.

Feedback skal kunne bidra til nyttig og verdifull utvikling og forbedring. I dette kurset tar vi utgangspunkt i hva vi faktisk har sett og hørt av den vi skal gi feedback til, hensikten og rammesettingen av den gjennomførte aktiviteten. 

Erfaringene fra denne type trening på Sortert Feedback er at det bidrar til positiv utvikling i individene og i organisasjonen. 

Kari Synøve Røkeness