Møterammekurs

KSR - KOMMUNIKOLOG

Kari Synøve Røkeness

950 06 665

Møterammekurs

Ut i fra undersøkelser om møtekulturen på arbeidsplassen sier ca 35 % at de ikke skulle ha deltatt på dette møtet. 50% sier at møte mangler hensikt. 

Dette kurset gir nøkkelfaktorene/redskapene til å planlegge, gjennomføre møter for å sikre at ønsket intensjon/hensikt blir oppnådd.

Dette fører til mer motiverte og delaktige møtedeltagere, som vil bidra til å frigjøre handlingskraften og kreativiteten i gruppen.

Kari Synøve Røkeness