Om Kommunikologi

KSR - KOMMUNIKOLOG

Kari Synøve Røkeness

950 06 665

Om Kommunikologi

De  tverrfaglige nøkkelfaktorene i kommunikasjon og forandringsprosesser: Notesystemet gjør det mulig for musikere over hele verden å forstå, beskrive og utøve musikk på tvers av sjanger, tradisjon og kultur. Kjemien har sitt periodiske system, botanikken Linnès familie-inndeling og matematikken har sitt tall- og symbolsystem.

Innen sosial/adferdsvitenskap har det manglet felles språk/begrepsapparat og felles forståelse som fungerer på tvers av de ulike disiplinene. Den Tverrfaglige Metadisiplinen Kommunikologi har ett slikt felles "notesystem" for kommunikasjon og forandring. Kommunikasjonens "notesystem" slik det framstilles innen metadisiplinen Kommunikologi, er en sammenfattning til nøkkelfaktorer i kommunikasjon og forandring.

Disse nøkkelfaktorene er klassifiserte og utgjør en felles forståelse, språk og verktøy for alle som arbeider med mennesker.


For informasjon om utdanningsprogram gå til linken under.

http://kommunikologi.no/




Kari Synøve Røkeness