Om meg

KSR - KOMMUNIKOLOG

Kari Synøve Røkeness

950 06 665

Om meg

Kari Synøve Røkeness 56 år og har 2 voksne barn. Har arbeidserfaring fra handel som markedsleder innen import og salg av fòr til hest. Har også arbeidet  flere år i helsevesenet. Var aktiv innen idrett fra 2003 fram til 2012. Fra 2012 og 2 sessonger ledet jeg Holmen Hockeyskole med ca 100 barn fra 4-10 år, på is 2 ganger pr uke. 

Jeg startet utdanningen i Kommunikologi i 1997 og ble sertifisert i 2000. Jeg valgte denne utdanningen da min hovedinteresse var og er kommunikasjon i og mellom mennesker. Har siden jeg ble sertifisert deltatt på Kongresser, sommer og vinterconvention, produktutvikling, repetert moduler og i september 2018 deltok jeg på  Kvalitetsikring med Skandinavisk Institutt for Kommunikologi. Fra jeg fikk sertifikatet har jeg ved siden av annet arbeid også arbeidet med coaching og veiledning både individuelt og i familien.  Kari Synøve Røkeness